TiMSI WorkflowPack

Zarządzanie i optymalizacja procesów

to nasza specjalność

Więcej

TiMSI EZD

już ponad 60.000 użytkowników

naszego systemu EZD

Więcej

TiMSI e-Biuro

pakiet rozwiązań dla Twojej firmy

Więcej

TiMSI e-Urząd

kompleksowe rozwiązania

dla jednostek publicznych

Więcej

TiMSI e-Usługi

A2A, A2B, A2C

Więcej

Samorządy - ROAD SHOW 2017

Microsoft CityNext

Więcej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 450 37 00

Wdrożenie od A do Z…

Wdrożenia realizujemy zgodnie z metodyką PRINCE2 dostosowaną do specyfiki danego wdrożenia.  W uzasadnionych przypadkach wykorzystujemy metodykę zwinną (agile).

Poniżej prezentujemy typowy proces wdrożenia

wdrozenie

 

Inicjowanie projektu

Produkty w tej fazie opisują organizacyjne założenia projektu w zakresie produktów zarządczych. Przyjęcie przez obie strony tych produktów zapewni odpowiednie zdefiniowanie zasad współpracy podczas realizacji projektu i umożliwi określenie wspólnych dla obu stron kryteriów akceptacji realizowanych zadań.Produkty tej fazy skierowane są przede wszystkim do Kierownika Projektu oraz Zespołu Projektowego po stronie Zamawiającego

Analiza wymagań IK oraz procesów

Produkty w tej fazie opisują realizacyjno-techniczne założenia projektu. Przyjęcie przez obie strony tych produktów zapewni odpowiednie zdefiniowanie zakresu aspektów merytorycznych i technicznych projektu i umożliwi określenie wspólnych dla obu stron kryteriów akceptacji realizowanych zadań. Produkty tej fazy skierowane są przede wszystkim do Zespołu Projektowego po stronie Zamawiającego.

Mapowanie procesów oraz przygotowanie konfiguracji

Produkty w tej fazie związane są z wytworzeniem podstawowego produktu projektu stanowiącego główną oś zamówienia. W odróżnieniu od poprzedniej fazy w tym przypadku produkt główny ma postać aplikacji zainstalowanej na serwerach. Produkty tej fazy skierowane są przede wszystkim do Kierownika Projektu oraz Zespołu Projektowego po stronie Zamawiającego

Integracja z istniejącymi systemami, migracja

Produkty w tej fazie powiązane są z poprzednim etapem i dotyczą wytworzenia i konfiguracji modułów integracyjnych z systemami Zamawiającego (np. systemy F-K, kadrowe, AD itp.) oraz narzędzi migracyjnych

Szkolenia

W ramach tej fazy przygotowywane są materiały szkoleniowe, szkolenia e-learning, plany szkoleń oraz przeprowadzane są szkolenia dla użytkowników oraz administratorów systemu.

Wdrożenie i stabilizacja

W tej fazie główne zadania związane są z udostępnieniem systemu użytkownikom oraz zapewnienie im właściwego wsparcia. Produkty tej fazy wymagają dużego wkładu organizacyjnego obu stron i co za tym idzie wymagana jest szczególna współpraca w podejmowanych działaniach. W niniejszej fazie następuje odbiór końcowy na podstawie produktów wytworzonych w tej fazie i poprzednich . Produkty tej fazy skierowane są przede wszystkim do Kierownika Projektu oraz Zespołu Projektowego po stronie Zamawiającego