TiMSI WorkflowPack

Zarządzanie i optymalizacja procesów

to nasza specjalność

Więcej

TiMSI EZD

już ponad 60.000 użytkowników

naszego systemu EZD

Więcej

TiMSI e-Biuro

pakiet rozwiązań dla Twojej firmy

Więcej

TiMSI e-Urząd

kompleksowe rozwiązania

dla jednostek publicznych

Więcej

TiMSI e-Usługi

A2A, A2B, A2C

Więcej

Samorządy - ROAD SHOW 2017

Microsoft CityNext

Więcej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 450 37 00

Szkolenia

Decydując się na wdrożenie systemu informatycznego należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Część z nich jest oczywista, często jednak zaniedbywany jest jeden, bardzo istotny aspekt – szkolenia wdrażające systemy dedykowane. Aby dokonać pełnego procesu wdrożenia, nie wystarczy jedynie zainstalować przygotowane na zamówienie oprogramowanie. Należy również zadbać o to, by osoby z niego korzystające były do tego w pełni przygotowane. Warto zadbać, aby zatrudnieni w firmie ludzie mieli wiedzę oraz pełne wsparcie w przygotowywaniu się do wykorzystania nowego narzędzia. Pozwoli to uzyskać znacznie lepsze wyniki w poprawie wydajności pracy.

Najlepszą drogą do realizacji tego celu jest przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników, które pokażą im dokładnie, jak wykorzystywać oprogramowanie dedykowane. Poniżej w tabeli prezentujemy standardowy plan szkoleń realizowany podczas wdrożenia naszego rozwiązanie TiMSI e-Biuro.

 

Przeznaczenie

Nazwa kursu

Opis zawartości

Czas trwania w dniach

Sposób oceny skuteczności/zaliczenia

Liczba szkoleń (grupa do 10 osób)

Zespół wdrożeniowy

Szkolenie z funkcjonalności

Szczegółowy program szkolenia powinien zostać ustalony na etapie wdrożenia.

 

- ogólne informacje o systemie

- ogólne zasady działania systemu:

·       Wyszukiwanie informacji

·       Rejestracja pism przychodzących

·       Ekspedycja pism

·       Organizacja pracy

·       Inne

- omówienie obsługi procesów dedykowanych

1

Ankieta

1

Administrator

Utrzymanie i parametryzacja systemu

Szczegółowy program szkolenia powinien zostać ustalony na etapie wdrożenia.

 

- Omówienie infrastruktury sprzętowo-systemowej

- Omówienie modułów systemu

-Instalacja i konfiguracja standardowych komponentów

- Instalacja i konfiguracja systemu

- Instalacja i konfiguracja modułów dedykowanych

- Realizacja procedur bezpieczeństwa – wykonywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych

- Procedury wgrywania nowych wersji oprogramowania (patche, nowe wersje, SP)

- Audyt poprawności działania – logi zdarzeń

- Zarządzanie słownikami systemu

- Zarządzanie strukturą organizacyjną i danymi pracowników, uprawnieniami

- Migracja i integracja

1

Ankieta

1

Użytkownik

Wykorzystanie platformy Systemu w ramach realizacji procesów dedykowanych – profil „kierownictwo”

Szczegółowy program szkolenia powinien zostać ustalony na etapie wdrożenia.

- ogólne informacje o systemie

- ogólne zasady działania systemu:

·         Wyszukiwanie informacji

·         Raporty

·         Dostęp do danych

·         Procedowanie spraw

·         Organizacja pracy

·         Inne

- omówienie obsługi procesów z perspektywy „kierownictwa”

- warsztaty

1

Test

Ankieta

1

Użytkownik

Wykorzystanie platformy Systemu w ramach realizacji procesów dedykowanych – profil „sekretariat”

- ogólne informacje o systemie

- ogólne zasady działania systemu:

·         Wyszukiwanie informacji

·         Raporty

·         Dzienniki korespondencji (rejestry pism)

·         Zastępstwa

·         Dostęp do danych

·         Organizacja pracy

·         Znakowanie spraw

·         Procedowanie spraw

·         Inne

- prezentacja procesów dedykowanych

- omówienie obsługi procesów z perspektywy pracowników sekretariatu

- warsztaty

1

Test

Ankieta

2

Użytkownik

Wykorzystanie platformy Systemu w ramach realizacji procesów dedykowanych – profil „pracownik merytoryczny”

Szczegółowy program szkolenia powinien zostać ustalony na etapie wdrożenia.

- ogólne informacje o systemie

- ogólne zasady działania systemu:

·         Wyszukiwanie informacji

·         Dzienniki korespondencji (rejestry pism)

·         Dostęp do danych

·         Organizacja pracy

·         Procedowanie spraw

·         Inne

- prezentacja procesów dedykowanych

- omówienie obsługi procesów z perspektywy pracowników merytorycznych

- warsztaty

1

Test

Ankieta

5

Projektant procesów

Projektowanie procesów dedykowanych w oparciu o WorfklowPack

- ogólne informacje o WorkflowPack

- projektowanie procesu

- projektowanie formularzy obsługi procesu

- udostępnianie procesu

3

Test

Ankieta

1