TiMSI WorkflowPack

Zarządzanie i optymalizacja procesów

to nasza specjalność

Więcej

TiMSI EZD

już ponad 60.000 użytkowników

naszego systemu EZD

Więcej

TiMSI e-Biuro

pakiet rozwiązań dla Twojej firmy

Więcej

TiMSI e-Urząd

kompleksowe rozwiązania

dla jednostek publicznych

Więcej

TiMSI e-Usługi

A2A, A2B, A2C

Więcej

Samorządy - ROAD SHOW 2017

Microsoft CityNext

Więcej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 450 37 00

Business Intelligence

Systemy Business Intelligence są tworzone z myślą o zdobyciu przewagi konkurencyjnej poprzez właściwą analizę i wykorzystanie zgromadzonych informacji o klientach pochodzących zarówno z wewnętrznych systemów firmy (omówione wcześniej hurtownie danych), jak również zewnętrznych źródeł.

Zarządzanie takimi danymi odbywa się w elastycznym środowisku hurtowni danych i umożliwia dostosowanie działań związanych z marketingiem i sprzedażą do konkretnych segmentów klientów. Szczegółowa analiza struktury informacji na temat upodobań klientów przyczynia się do doskonalenia produktu, lepszego zarządzania zasobami i lepszej obsługi klienta.

Szybki rozwój rozwiązań wspomagających zarządzanie działami przedsiębiorstw, wykorzystanie wieloaplikacyjnych systemów, procesy budowania relacji, aplikacji sieciowych i infrastruktury bezprzewodowej każdego roku przyczyniają się do dublowania danych. Informacje dotyczące klientów, kontrahentów, partnerów, produktów ujęte w różnych konfiguracjach przez określone działy firmy stanowią punkt centralny tworzenia wartości dodanej dla przedsiębiorstw. Takie dane mogą zapewnić znakomitą podstawę tworzenia strategii marketingu lub być przedmiotem analiz sprzedaży.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pozyskiwania właściwych informacji w sposób szybki i efektywny TiMSI pomaga przedsiębiorstwem wykorzystać w pełni posiadane dane dzięki rozwiązaniom hurtowni danych oraz Business Intelligence, adoptując je do specyficznych środowisk klientów. TiMSI zapewnia kompleksową obsługę klienta w zakresie tworzenia systemów Business Intelligence i hurtowni danych na każdym etapie realizacji projektu: od wstępnych definicji wymagań klienta, przez projekt i wdrożenie docelowych rozwiązań, aż do wsparcie wdrożonego systemu. Dzięki wielu zrealizowanym projektom pracownicy TiMSI zyskali szeroką wiedzę na temat specyfiki rozwiązań z zakresu hurtowni danych i Business Intelligence,  co pozwoliło nawiązać stosunki partnerskie z wiodącymi na rynku dostawcami oprogramowania i sprzętu. Oferujemy rozwiązania w oparciu o bazy danych oraz narzędzia analityczne firm takich jak: Oracle, Microsoft, SAS, Microstrategy.

 

Oferta TiMSI dotyczy dwóch głównych kategorii rozwiązań informatycznych:

Hurtownie danych

TiMSI rozwinęło mocne i długoterminowe więzi partnerskie z wiodącymi na rynku dostawcami oprogramowania, w celu zapewnienia kompletnego i globalnego rozwiązania hurtowni danych bazującego na SQL Server (projekty wdrożeniowe średniego rozmiaru), Oracle (projekty średniego rozmiaru) i Software AG (duże projekty)

Dzięki praktycznemu doświadczeniu, które pracownicy TiMSI zdobyli podczas realizacji różnorodnych systemów hurtowni danych, sformułowane zostały główne czynniki pozwalające zapewnić efektywny i szybki proces wdrożenia. Należy tutaj wymienić następujące elementy :

  • analiza wymagań klienta jako kierunków zorientowania hurtowni danych na cele biznesowe (identyfikacja strategii i celów firmy);
  • zdefiniowanie modelu danych Hurtowni Danych;
  • wstępna definicja systemów transferu danych do docelowego rozwiązania hurtowni danych;
  • zdefiniowanie standardów technologicznych;
  • etapowe wdrożenie systemu hurtowni danych;
  • szkolenia i wsparcie wdrożonych hurtowni.

Cechą charakterystyczną rozwiązań hurtowni danych jest oparcie się na architekturze systemowej. Pod architekturą systemową rozumie się opracowanie zasad i norm czynników wdrożeniowych dotyczących stosowanych produktów, struktury organizacyjnej i gotowości klienta do przyjęcia proponowanego rozwiązania. Prezentowane podejście przyczynia się do zapewnienia procesu wdrożenia w sposób etapowy i przez to bezpieczny. Pozwala to zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektu oraz umożliwia jego realizację w postaci wyodrębnionych szybko realizowalnych podprojektów, przynoszących korzyści firmie bez potrzeby jednoczesnego ponoszenia dodatkowych kosztów. Rezultatem realizowanych etapów wdrożenia hurtowni danych przez firmę TiMSI jest bowiem skalowalność rozwiązania (oprogramowania, sprzętu komputerowego), czyli główny czynnik powodujący redukcję kosztów ponoszonych na rozwój infrastruktury informatycznej klienta.

Business Intelligence, data-mining i raportowanie

TiMSI oferuje usługi integracji oraz wdrożenia różnorodnych technologii poczynając od Business Objects, Cognos, które są wykorzystywane do analiz danych z hurtowni danych. Systemy Business Intelligence są tworzone z myślą o zdobyciu przewagi konkurencyjnej poprzez właściwą analizę i wykorzystanie zgromadzonych informacji o klientach pochodzących zarówno z wewnętrznych systemów firmy (omówione wcześniej hurtownie danych), jak również zewnętrznych źródeł.

Zarządzanie takimi danymi odbywa się w elastycznym środowisku hurtowni danych i umożliwia dostosowanie działań związanych z marketingiem i sprzedażą do konkretnych segmentów klientów. Szczegółowa analiza struktury informacji na temat upodobań klientów przyczynia się do doskonalenia produktu, lepszego zarządzania zasobami i lepszej obsługi klienta.