TiMSI WorkflowPack

Zarządzanie i optymalizacja procesów

to nasza specjalność

Więcej

TiMSI EZD

już ponad 60.000 użytkowników

naszego systemu EZD

Więcej

TiMSI e-Biuro

pakiet rozwiązań dla Twojej firmy

Więcej

TiMSI e-Urząd

kompleksowe rozwiązania

dla jednostek publicznych

Więcej

TiMSI e-Usługi

A2A, A2B, A2C

Więcej

Samorządy - ROAD SHOW 2017

Microsoft CityNext

Więcej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 450 37 00

TiMSI proRepo

Platforma TiMSI proRepo to zaawansowane, wysokowydajne i skalowalne repozytorium dokumentów (plików) wraz z metadanymi je opisującymi. Jako składnik TiMSI e-Biuro repozytorium może być wykorzystywane zarówno do wdrożeń, w których występuje TiMSI e-Biuro jak również jako repozytorium niezależne (dedykowane API)

Cechy podstawowe

 • Możliwość tworzenia wielu niezależnych repozytoriów
 • Dla każdego z repozytorium istnieje możliwość określenia miejsca składowania dokumentów, wielkości pojedynczych baz repozytoriów, metadanych opisujących dokumenty itp.
 • Możliwość przechowywania plików niezależnie od formatu (np. pliki PDF, XML, Open Office, MS Office, XML itp.)
 • Rozwiązanie wysokowydajne
  • Zastosowane mechanizmy (np. partycjonowania tabel, podziału na repozytoria, zapisywania plików w technologii FILESTREAM na wskazanych macierzach itp.) zapewniają wysoką wydajność rozwiązania
  • Możliwość rozłożenia poszczególnych baz repozytorium na różnych serwerach
  • Strategia rozdzielenia obciążenia oraz strategia failover
 • API
  Repozytorium można w prosty i szybki sposób zintegrować z istniejącymi systemami informatycznymi.  proRepo zapewnia interfejsy:

  • NET
  • JAVA
  • Web Service
 • Możliwość tworzenia wielu niezależnych repozytoriów

Moduły dodatkowe

proRepo posiada szereg modułów dodatkowych, które mogą być wdrażane w zależności od potrzeb:

 • Tworzenie kolejnych baz dla repozytoriów plików po osiągnięciu ustalonych wartości granicznych (np. wielkość, liczba dokumentów). Ułatwia tworzenie kopii zapasowych, system zapewnia, że w zamkniętym repozytorium nie będą wprowadzane żadne zmiany (kolejne wersje są umieszczane w nowym repozytorium). Podział repozytorium zapewnia szybką możliwość przywrócenia najbardziej potrzebnych danych po awarii
 • Mechanizmy migracji
  Repozytorium posiada możliwość migracji danych obsługiwanych w TiMSI e-Biuro z innych repozytoriów: Sharepoint, Saperion
  Dodatkowo dostępny jest uniwersalny importer pozwalający na pobranie do repozytorium dużych ilości danych z zewnętrznych źródeł (pliki, bazy danych)

proRepo w połączeniu z TiMSI e-Biuro oferuje także dodatkowe funkcjonalności:

 • zapewnia rozliczalność dostępu do danych (pobieranie, aktualizacja, wprowadzanie)
 • OCR
  Repozytorium zapewnia możliwość OCR’owania określonych klas dokumentów.
 • Wyszukiwanie i przeglądanie danych
  proRepo zapewnia mechanizmy pozwalające na wyszukiwanie (na podstawie metadanych oraz tekstu załącznika) i przeglądanie dokumentów poprzez interfejs webowy
  Dla każdego dokumentu system umożliwia:

  • podgląd pliku (w wewnętrznej przeglądarce bez potrzeby pobierania pliku i wykorzystania aplikacji skojarzonej z danym plikiem)
  • pobranie pliku
  • podgląd metadanych
  • weryfikację podpisu (jeśli dokument został podpisany)
  • przeglądanie historii danego dokumentu
  • prezentacja transformacji pliku XML (zgodnie ze wzorem dokumentu)