TiMSI WorkflowPack

Zarządzanie i optymalizacja procesów

to nasza specjalność

Więcej

TiMSI EZD

już ponad 60.000 użytkowników

naszego systemu EZD

Więcej

TiMSI e-Biuro

pakiet rozwiązań dla Twojej firmy

Więcej

TiMSI e-Urząd

kompleksowe rozwiązania

dla jednostek publicznych

Więcej

TiMSI e-Usługi

A2A, A2B, A2C

Więcej

Samorządy - ROAD SHOW 2017

Microsoft CityNext

Więcej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 450 37 00

TiMSI e-Urząd

ebiuro1

Platforma e-usług A2A TiMSI e-Urząd to narzędzie dla tych podmiotów, które nie mogą lub jeszcze nie są gotowe na pełne wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), a chciałyby wesprzeć szereg procesów zewnętrznych i wewnętrznych narzędziami elektronicznymi, zintegrować się z innymi systemami i bazami danych oraz wystawić usługi elektroniczne dla podmiotów publicznych lub dla swoich pracowników.

Platforma zapewnia pełną zgodność działania z przepisami prawa, w szczególności instrukcją kancelaryjną oraz kompleksową archiwizację dokumentacji związanej z daną e-usługą. Pozwala to na odstąpienie od równoległego papierowego dokumentowania czynności. Podmiot publiczny może bowiem, choć działa w systemie tradycyjnym, wskazywać wyjątki dla realizacji spraw tak, by mogły być prowadzone tylko elektronicznie.

 

W ramach platformy projektowane, budowane i realizowane są e-usługi związane z wymianą informacji, dokumentów i spraw pomiędzy jednostkami i wewnątrz urzędu, w szczególności:

 • zapytanie od podmiotu uprawnionego o dane będące w dyspozycji organu/urzędu;
 • obieg faktury i obsługa procesów finansowo-księgowych;
 • wniosek urlopowy, wystawianie delegacji służbowych i obsługa spraw kadrowo-płacowych, w tym teczki osobowej pracownika,
 • obsługa zamówień publicznych,
 • obsługa inwentaryzacji majątku trwałego,
 • obsługa umów i ich rejestrów,
 • kompleksowa archiwizacja (przekazywanie do archiwum, udostępnianie, ewidencja, brakowanie).
Obrazek2.4
euslugi1

 

Platforma wspiera realizację e-usług na poziomach 4 i 5, w szczególności:

 • tworzenie i udostępnianie formularzy elektronicznych;
 • kompleksową realizację procesów związanych z obsługą tych formularzy (przekazanie/dekretacja, rejestracja spraw, zapewnienie współpracy między pracownikami, proces akceptacji i podpisania, wysyłka);
 • udostępnianie stanu sprawy;
 • tworzenie rejestrów i ich ewentualne publikowanie na stronach BIP;
 • weryfikację działania;
 • automatyzację przygotowania rozstrzygnięć;
 • monitorowanie terminowości;
 • integrację z ESP (lokalne lub ePUAP);
 • składanie i weryfikację podpisów elektronicznych;
 • obsługę profilu zaufanego.

 

Korzyści:

 • kreowanie i realizacja e-usług nawet w tych podmiotach, które pracują sposobem tradycyjnym;
 • uporządkowane i szybkie zarządzanie dokumentami dla danego zadania (typu spraw);
 • zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów i spraw danego typu dla pracowników urzędu;
 • ograniczenie zużycia papieru oraz używania kserokopiarek;
 • sprawne i szybkie wyszukiwanie dokumentów;
 • optymalizacja procesów biznesowych;
 • zwiększone bezpieczeństwo przechowywanych informacji;
 • opracowywanie treści dokumentów na podstawie szablonów w systemie;
 • łatwość wykonywania operacji składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 • możliwość kontroli realizacji poszczególnych zadań;
 • dostępność raportów i analiz z obszaru realizacji spraw;
 • rozliczalność i wiarygodność działań użytkowników;
 • archiwum elektronicznych spraw i dokumentów;
 • rozliczalność przed archiwami państwowymi.

 

euslugi3