TiMSI WorkflowPack

Zarządzanie i optymalizacja procesów

to nasza specjalność

Więcej

TiMSI EZD

już ponad 60.000 użytkowników

naszego systemu EZD

Więcej

TiMSI e-Biuro

pakiet rozwiązań dla Twojej firmy

Więcej

TiMSI e-Urząd

kompleksowe rozwiązania

dla jednostek publicznych

Więcej

TiMSI e-Usługi

A2A, A2B, A2C

Więcej

Samorządy - ROAD SHOW 2017

Microsoft CityNext

Więcej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 450 37 00

TiMSI Centrum Raportów

centrumraportow

Moduł TiMSI Centrum Raportów umożliwia zarządzanie raportami dostępnymi w pozostałych modułach pakietu TiMSI e-Biuro.

Funkcjonalność modułu umożliwia przygotowanie raportów z realizacji procesów w nim zachodzących, np. czas wykonania zadań w procesie, czas oczekiwań na wykonanie zadań, analiza „wąskich gardeł”, analizy „ad-hoc” itp.

 • Moduł umożliwia generowanie raportów ze wszystkich danych przechowywanych w systemie jak również przechowywanych w innych systemach
 • Moduł posiada narzędzie wizualne do projektowania raportów
 • Raporty z danych są tworzone według wcześniej zdefiniowanych szablonów lub w wg .
 • Moduł umożliwia zapisanie danych z raportów w postaci plików MS Excel XLS i CSV, PDF, XML.
 • Moduł umożliwia generowanie raportów z funkcjonowania systemu.
 • Raporty z funkcjonowania systemu są podzielone na trzy podstawowe grupy:
  • bezpieczeństwa – informacje o próbach naruszenia bezpieczeństwa danych, próbach nieautoryzowanego dostępu, próbach włamań do sytemu itd.
  • aktywności użytkowników – informacje o liczbie logowań do systemu, czasie logowań, itp.
  • realizacji spraw – informacja o poziomie zaawansowania realizacji sprawy, uczestnikach itp.
 • Dostęp do mechanizmu sprawozdawczości z funkcjonowania Systemu jest nadawany na poziomie definiowania uprawnień użytkownika lub grup użytkowników
 • Moduł umożliwia automatyczne tworzenie raportów cyklicznych zdefiniowanych w dostarczonym narzędziu.
 • Moduł umożliwia tworzenie hurtowni danych oraz wielowymiarową analizę danych
 • raport1
 • raport2
 • raport3
 • raport5