TiMSI WorkflowPack

Zarządzanie i optymalizacja procesów

to nasza specjalność

Więcej

TiMSI EZD

już ponad 60.000 użytkowników

naszego systemu EZD

Więcej

TiMSI e-Biuro

pakiet rozwiązań dla Twojej firmy

Więcej

TiMSI e-Urząd

kompleksowe rozwiązania

dla jednostek publicznych

Więcej

TiMSI e-Usługi

A2A, A2B, A2C

Więcej

Samorządy - ROAD SHOW 2017

Microsoft CityNext

Więcej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 450 37 00

Kontakt

 

Dane kontaktowe

TiMSI Sp. z o.o.
ul. Pory 78
02-757 Warszawa

Telefon: +48 22 450 37 00
Fax: +48 22 644 78 52
E-mail: info@timsi.pl
Infolinia: 801 066 566

NIP: 951-19-39-800
REGON: 016021120

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000151230

Wysokość kapitału zakładowego 54.000 PLN

Napisz do nas

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym przez TiMSI Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, w celu prowadzenia korespondencji związanej ze złożonym na niniejszym formularzu kontaktowym zapytaniem/wnioskiem/informacją. Niniejsza zgoda udzielona jest na okres niezbędny do zrealizowania ww. celów, określonych odrębnymi przepisami prawa.